Projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego

projekt technologiczny zaplecza

Projekt zaplecza gastronomicznego

Projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego to przede wszystkim rzut 2D. Obrazujący układ pomieszczeń z wrysowanymi meblami i urządzeniami wraz z oznaczeniami każdego z elementów odpowiadającymi kodom zawartym na liście wyposażenia. zaplecze gastronomiczneProjekt technologiczny to również opisowa część wszystkich procesów funkcjonalno-organizacyjnych zachodzących w danej gastronomii, wraz z ogólnymi wytycznymi budowlanymi. Uzupełnieniem takiego projektu są również wytyczne przyłączeniowe. Określają one typ, lokalizację i szereg innych parametrów dla każdego z przyłączy w obszarze projektowanego zaplecza gastronomicznego. W ten sposób przygotowany projekt technologiczny stanowi bazę dla biur architektonicznych. Szczególnie w zakresie ostatecznego wykonywania docelowych projektów wykonawczych stanowiących materiał dla ekip budowlanych. Na bazie takiego projektu inwestor jest w stanie oszacować zakres prac i kosztów. Zarówno budowlanych związanych z dostosowaniem danego budynku do układu z projektu technologicznego, jak i kosztów samego wyposażenia. Jednakże jest to możliwe dopiero po wykonaniu wykazu wyposażenia. W którym uwzględniony jest każdy element składowy opracowanego projektu technologicznego zaplecza gastronomicznego.

Projekt jest więc elementem niezbędnym dającym możliwość swobodnego planowania realizacji danej inwestycji. Zalecane jest, aby oddać wykonanie projektu technologicznego zaplecza kuchennego w ręce profesjonalistów, to znaczy biura projektowego specjalizującego się w gastronomii. Niezbędna jest tu wiedza i doświadczenie, którymi tacy fachowcy dysponują. Projekt technologii musi być zgodny z szeregiem przepisów budowlanych, bezpieczeństwa, czy higienicznych, w środowisku których projektanci technologii poruszają się na co dzień. Chcesz mieć pewność, że Twoje pieniądze nie są wydawane na marne? Zaufaj specjalistom!

Funkcjonalne projekty zaplecza gastronomicznego

Projekt technologiczny zaplecza kuchennego zawsze jest tworzony we współpracy z klientem. Pozwala to na dopasowanie pomieszczeń i dobranie wyposażenia do wizji i wyobrażenia klienta o jego przyszłej gastronomii.jak zrobić projekt zaplecza?Projekt składa się z kilku elementów składowych. Podstawą jest część opisowa, w której zamieszczone są wszelkie założenia technologiczne charakteryzujące wszystkie procesy zachodzące w obszarze projektowanej gastronomii. Taki opis technologiczny zawiera również ogólne wytyczne budowlane mówiące o tym w jaki sposób dany lokal powinien być przygotowany, aby mogła w nim funkcjonować gastronomia.

Razem z opisem technologii przygotowywana jest również linia wyposażenia gastronomicznego z każdym meblem, urządzeniem czy drobnym sprzętem, występującym w opracowanym projekcie. Druga część projektu zaplecza gastronomicznego stanowi przede wszystkim układ funkcjonalny pomieszczeń. Z uwzględnieniem  wszystkich elementów wyposażenia gastronomicznego, którym przyporządkowane są kody odpowiadające oznaczeniom w wykazie sprzętowym. Uzupełnieniem części projektowej są wytyczne instalacyjne, określają one, w którym miejscu muszą znaleźć się przyłącza, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie urządzeń i przyszłej gastronomii.

Projekt gastronomiczny zaplecza kuchennego

zapleczeProjekt technologiczny zaplecza kuchennego przede wszystkim umożliwia koordynację prac poszczególnych branż. Dzięki pracy, która poprzedza remont lub budowę, fachowcy ekipy budowlanej wiedzą co robić i w jaki sposób poprowadzić wszelkie potrzebne instalacje. Nie ma możliwości pomyłki, która wymagałaby kucia w innym miejscu, co nie tylko wydłuża czas pracy, ale przede wszystkim generuje dodatkowe koszty.